سفارش تبلیغ
صبا
کسی که اندیشه اش را به کار اندازد، به پاسخ خود می رسد . [امام علی علیه السلام]

سات روآر دره ی ابر

با فرا رسیدن سال 1397؛

اول از همه برایتان آرزومندم که عاشق شوید،

و اگر هستید، کسی هم به شماعشق بورزد،

و اگر اینگونه نیست، تنهائیتان کوتاه باشد،

و برایتان همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشید،

که دست کم یکی در میانشان

بی تردید مورد اعتمادتان باشد.

وچون زندگی بدین گونه است،

برایتان آرزومندم که دشمن نیز داشته باشید،

نه کم و نه زیاد، درست به اندازه،

تا گاهی باورهایتان را مورد پرسش و نقد قرار دهد،

که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد،

تا که زیاده به خود غره نشوید...

و نیز آرزومندم مفید فایده باشید

نه خیلی غیر ضروری،

تا در لحظات سخت

وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است

همین مفید بودن کافی باشد تا شما را سر پا نگهدارد.

همچنین ، برایتان آرزومندم صبور باشید

و با کاربرد درست صبوری برای دیگران نمونه شوید.

و امیدوارم اگر جوان هستید

خیلی به تعجیل، رسیده نشوید...

و اگر رسیده اید، به جوان نمائی اصرار نورزید

و اگر پیر هستید، تسلیم ناامیدی نشوید

چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد

و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند.

امیدوارم بتوانید به پرنده ای دانه بدهید، و به آواز یک سهره گوش کنید

وقتی که آواز سحرگاهیش را سر می دهد.

چرا که به این طریق

احساس زیبائی خواهید یافت، به رایگان.

امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانید

و با روئیدنش همراه شوید

تا دریابید چقدر زندگی وجود دارد...

بعلاوه آرزومندم پول داشته باشید

زیرا در عمل به آن نیازمند هستید

و برای اینکه سالی یک بار

پولتان را جلو رویتان بگذارید و بگوئید: این مال من است.

فقط برای اینکه روشن کنید کدامتان ارباب دیگری است!

و در پایان، اگر مرد باشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشید

واگر زن هستید، شوهر خوبی داشته باشید

که اگر فردا خسته باشید، یا پس فردا شادمان

باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید.

اگر همه ی اینها که گفتم فراهم شد

دیگر چیزی ندارم برایتان آرزو کنم به جز حضور خدا، نور ایمان و احساس رضایت در لحظه لحظه زندگیتان...!

"فرا رسیدن نوروز و جشن زایش و تغییر، بر شما مبارک"
خسرو محمدی ::: سه شنبه 96/12/29::: ساعت 3:50 عصر