سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، بخشندگان را دوست می دارد؛ پس دوستشان بدارید و بخیلان را دشمن می دارد؛ پس دشمنشان بدارید [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

سات روآر دره ی ابر

»...و در این دنیای بس شلوغ و پر ازدحام، مرگ یک مخلوق، آن هم از دست دادن یک فرزند نازنین، چنان فضای خالی عمیق و سترگی ایجاد می کند که هیچ چیز به جز گستردگی و عمق ابدیت نمی تواند جای خالی اش را پر کند...»بنیامین عزیز؛ جایت برای همیشه پیش ما خالی است و یادت فراموش نشدنی...


خسرو محمدی ::: یکشنبه 92/7/21::: ساعت 12:53 صبح