سفارش تبلیغ
صبا
هرکه بدخو شود، دوست و رفیقش نایاب گردند . [امام علی علیه السلام]

سات روآر دره ی ابر

روستای زیبای ساتروآر، روستایی در دل البرز مرکزی ، دره ای در ارتفاع 2800 متری.

ساتروآر؛ گذرگاه رویا و خیال، دروازه مهتاب نقره گون، وبا شب هایی پر از ستاره هایی که غیر قابل شمارش ولی دردسترس هستند.

ساتروآر؛ وعده گاه ابر و زمین، کلبه آرامش

ساتروآر منزلی در دل رویاها

دیدار ما ساتروآر
خسرو محمدی ::: پنج شنبه 91/3/25::: ساعت 8:14 صبح

ارتباط خاصی میان تنفر از خویشتن و ناتوانی در دریافت عشق وجود دارد. بدین معنی که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

داستان از این قرار است: مادامی که تنفر از خویشتن یا بخش هایی از خویشتن وجود دارد، نه می توانیم عشق دیگران را بپذیریم و نه می توانیم خودمان، خودمان را دوست بداریم. راه به سوی عشق ورزیدن به خویشتن از عشق ورزیدن به آنچه که از خود نمی پذیری، در دیگران می گذرد. در واقع باید بپذیریم آنچه که در دیگران نمی پذیریم، همان بخش هایی از وجود خودمان است که از آن بیزاریم. چنانچه بتوانیم این بخش از وجود خود را در دیگری بپذیریم، درک کنیم و نهایتا دوستش بداریم، آنگاه آن را در خود نیز می فهمیم، می پذیریم و دوستش می داریم.

این همان روش پذیرش خود و عشق به خویشتن است، زیرا آنچه که برای دیگران می کنیم، برای خودمان کرده ایم.
خسرو محمدی ::: جمعه 91/3/5::: ساعت 9:2 عصر